Wanneer je je geleende materialen niet tijdig kan inleveren of je wil ze graag langer houden, kan je ze via "Mijn bibliotheek"  zelf verlengen.

Uiteraard kan je hiervoor in de bib zelf ook terecht of via de telefoon. Je kan twee maal verlengen, tenzij iets door een andere lener werd gereserveerd.

Zowel aan de balie als thuis via "Mijn bibliotheek" kan je materialen die uitgeleend zijn reserveren. Dit kost je 0,75 euro. Je ontvangt via mail of brief een bericht wanneer je het gereserveerde object kan komen ophalen en het staat 14 dagen ter beschikking achter de balie.