Elf leerjaren komen klassikaal naar de bib om boeken te lenen.
De leerlingen van Qworzo en VBS gebruiken daarbij een persoonlijke bibliotheekpas.
Het eerste leerjaar start met de klasuitleningen vanaf januari.

VBS         - 1ste tot en met 4de leerjaar
Qworzo     - 1ste tot en met 3de leerjaar
BUSO Nautica – 1 klasgroep

 

Klasuitleningen VBS

2de en 3de leerjaar op :  14 september, 12 oktober, 12 november, 8 december 2020.

4de leerjaar op : 15 september, 13 oktober, 12 november en 8 december 2020.

 

 

Klasuitleningen Qworzo 

1ste, 2de en 3de leerjaar op : 22 september, 20 oktober, 17 november en 15 december 2020.

 

 

Klasbezoeken : BSU Nautica