Interbibliothecair leenverkeer (IBL)


Iets niet in collectie? Het Interbibliothecair Leenverkeer biedt het antwoord.
Via IBL of interbibliothecair leenverkeer kan je werken uit andere bibliotheken laten overkomen.
Wij gaan na of deze beschikbaar is in een andere bibliotheek en vragen die bibliotheek om het werk naar ons te sturen. Vervolgens kun je het ontlenen bij ons, net zoals een andere titel. Hiervoor vragen we een bijdrage van  2,00 euro. Vraagt de leverende bibliotheek leengeld voor zijn dvd’s, dan kunnen we dit ook bij je doorrekenen.
Let wel, een ibl-item is voor slechts een beperkte tijd beschikbaar. De onderlinge afspraak is, dat de leenduur gemiddeld 6 weken is.
Uiteraard hanteren de bibliotheken onderling een IBL-reglement. Het is aan de bibliotheken om een verzoek al dan niet in te willigen. Gaat het om een zeer actueel en populair boek, die ofwel nog niet in de lokale collectie is ofwel uitgeleend,  dan wordt er begrijpelijkerwijze vaak toch verwezen naar de eigen bibliotheek.
Kostprijs:2,00 euro.