Openbare bibliotheek Merksplas

Klasuitleningen

Klasuitleningen

Elf leerjaren komen klassikaal naar de bib om boeken te lenen.
De leerlingen van Qworzo en VBS gebruiken daarbij een persoonlijke bibliotheekpas.
Het eerste leerjaar start met de klasuitleningen vanaf januari.

VBS         - 1ste tot en met 4de leerjaar
Qworzo     - 1ste tot en met 3de leerjaar
BUSO Nautica – 1 klasgroep

 

Klasuitleningen VBS

2de en 3de leerjaar op : maandag 15 januari, donderdag 22 februari, maandag 19 maart, maandag 23 april, donderdag 24 mei en donderdag 19 juni 2018

1ste en 4de leerjaar op : maandag 16 januari, donderdag 22 februari, dinsdag 20 maart, dinsdag 24 april, donderdag 24 mei en dinsdag 19 juni 2018

 

Klasuitleningen Qworzo 

2de en 3de leerjaar op:dinsdag 23 januari, dinsdag 27 februari, dinsdag 27 maart, donderdag 3 mei, dinsdag 29 mei en donderdag 21 juni 2018

 

Klasbezoeken : BSU Nautica

maandag 22 januari, 26 februari, 26 maart, 28 mei en donderdag 21 juni 2018