Openbare bibliotheek Merksplas

Klasuitleningen

Klasuitleningen

Elf leerjaren komen klassikaal naar de bib om boeken te lenen.
De leerlingen van Qworzo en VBS gebruiken daarbij een persoonlijke bibliotheekpas.
Het eerste leerjaar start met de klasuitleningen vanaf januari.

VBS         - 1ste tot en met 4de leerjaar
Qworzo     - 1ste tot en met 3de leerjaar
BUSO Nautica – 1 klasgroep

 

Klasuitleningen VBS

2de en 3de leerjaar op : maandag 11 september, maandag 9 oktober, donderdag 9 november,  maandag 11 december  2017

4de leerjaar op : dinsdag 12 september, dinsdag 10 oktober, donderdag 9 november ,dinsdag 12 december 2017

 

Klasuitleningen Qworzo 

2de en 3de leerjaar op:dinsdag 19 september, dinsdag 17 oktober, dinsdag 14 november en  dinsdag 19 december 2017.

 

Klasbezoeken : BSU Nautica

maandag 18 september, maandag 16 oktober, maandag 13 november en maandag 18 december 2017