Openbare bibliotheek Merksplas

Dienstreglement

Het dienstreglement – uitleenvoorwaarden en tarieven
We sommen hier de belangrijkste punten uit het reglement even voor je op. Het volledige reglement vind je onderaan als bijlage.


Lidmaatschap
Iedereen kan zich lid maken van de bibliotheek, op voorleggen van een identiteitsbewijs.
Vanaf 18 jaar wordt voor het lidmaatschap een jaarlijkse bijdrage gevraagd van 2,50 euro.Volwassenen in het bezit van een door het plaatselijk Sociaal Huis uitgereikte Vrijetijdspas zijn vrijgesteld om deze bijdrage te betalen. Dit geldt enkel voor de inwoners van Merksplas.Aan geïnteresseerden die niet gedomicilieerd zijn in België vragen we een waarborgsom van 12,50 euro.

Uitleentermijn
De uitleentermijn is 4 weken.
Kinderen die schoolgaan in de lagere school in Merksplas en mensen met een leerkrachtenbibliotheekkaart kunnen hun materialen 6 weken houden.
Materialen uit de sprintercollectie hebben een uitleentermijn van 2 weken.


Aantal materialen
In totaal kun je 10 stuks meenemen.
Alles is gratis ontleenbaar.
Leerkrachten (in opleiding) kunnen een speciale kaart krijgen waarop ze 15 stuks kunnen ontlenen.


Te laat inleveren
Voor elke geopende bibliotheekdag dat je te laat bent, betaal je 0,05 euro per item. De verstuurde aanmaningsbrieven kosten 0,75 euro per brief.
Verlengingen
Je kunt de geleende materialen twee keer verlengen.
Dvd’s en boeken van de sprintercollectie kunnen niet verlengd worden.


Andere mogelijke kosten
Vervanging van een verloren bibliotheekpasje kost 2,50 euro.
Een reservatie kost 0,75 euro.
Een IBL-aanvraag kost 2,00 euro.
Prints en kopies kosten 0,10 euro per blad.


Schadevergoeding
Als je een boek of dvd zodanig beschadigt, dat het niet meer in de collectie kan geplaatst worden, dien je deze te vergoeden. Het betreft de  volledige aankoopprijs plus verwerkingskosten (zie tarieven).  Je ontvangt een betaalbewijs. Mocht bij verlies van een boek/dvd, het werk terug bovenkomen binnen de twee maanden, dan krijg je bij inlevering het bedrag terugbetaald, en dit op voorlegging van het ticketje.

Dienstreglement

Tarieven en uitleenfacilitieten